İzmir Tarım Grubu

e-Posta Yazdır PDF


Tarım Önemlidir! İşte İzmir Tarım Grubu'nun anlatmak istediği. Dünyada ve Türkiye'de tarımın önemi tekrar keşfedilmiş bulunmaktadır. On yıllardan beri özellikle gelişmekte olan ülkelerin politikalarında önemi göz ardı edilmiş bulunan tarım bugün dünya ekonomilerinde stratejik önemi ve ekonomik değeri ile yükselen bir sektör konumundadır.

Yıllardır gelişmiş ülkeler tarımsal üretimlerini sonuna dek desteklemiş ancak gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimin azaltılması için telkin ve baskı yapmışlardır. Bu telkinleri yapan kurumların başında gelen Dünya Bankası, 2008 yılında trajikomik bir şekilde son 20 yıldır büyük bir hata yapmış olduğunu ve "dünya ekonomisinin kurtuluşunun tarımda" olduğunu itiraf etmiştir. 2000li yıllarda bir araya gelen ve Dünya Ticaret Örgütünde adeta isyan eden bir kısım gelişmekte olan ülke, bu baskıya boyun eğmemeye çalışmaktadır. 

Ülkemizde de yıllardır tarımın önemi bilinçli olarak azaltılmış, toplumda tarımsal alanda çalışmak küçük görülmüş ve özellikle gençlik ve tarımsal üretim birbirinden önemli ölçüde koparılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı verilerinden de takip edileceği gibi, en fazla gayrisafi milli hâsılayı yaratmasına rağmen 60lardan beri tarım sektörüne ayrılan kaynaklar hızla azaltılmış, bilinçli bir küçültme politikası uygulanmıştır.

Bu gerçeklerin ışığında, İzmir Tarım Grubu üyeleri, tarım ve toplumun barışması, tarımın stratejik öneminin özellikle kamuoyu ve gençler nezdinde anlaşılması için çalışmalar yapmaya karar vermiştir.

Türkiye'de ve bölgemizde tarım ve tarımsal sanayiye ilişkin sorunların ve çözüm arayışlarının ortaya konduğu onlarca toplantı gerçekleşmiştir. Tarımın sorunları saymakla bitmez.

Tarımsal girdilerin yüksek maliyetinden tarımda plansızlığa, eğitim yetersizliğinden verim kayıplarına, genetiği değiştirilmiş organizmaların yarattığı zarardan yetersiz altyapıya, dünyanın en iyi pamuğunu üretmekten neredeyse vazgeçmiş olmamızdan yetersiz ve zamanında ödenmeyen tarımsal desteklere, yüksek vergi yükünden kayıt dışı üretime, süt fiyatlarındaki açıklanamayan düşüşlerden kaçak hayvan girişine, hangisinden başlasak? Biz bir avuç insan tek başımıza hangi sorunu ele alıp çözebiliriz ki?

Ancak İzmir Tarım Grubu, şunu yapabilir: toplumda tarımın önemi ile ilgili bilinç ve merak yaratabilir. Gündeme gelen tarımsal konularda kamuoyu ile doğru bilgileri paylaşarak görüş belirtebilir.

İşte İzmir Tarım Grubu, ülkemiz ekonomisi için tarımın taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmak ana amacındadır. Ayrıca sektörün güncel sorunlarını gündeme getirmek ve sektörün stratejik gelişimi çalışmalarına katkı sağlamak için de doğru bilgiyi bildiriler aracılığı sağlamaya çalışmaktadır. "Tarım Önemlidir" sloganı ile kamuoyunda bu sektörün ulusal ekonomide yarattığı katma değer açısından son derece önemli bir rol oynadığı gerçeğini anlatma çabasına girmeye karar vermiştir.

Ayrıca tarıma dayalı sanayinin çok büyük bir gelecek vaat ettiği, bu alandaki teknoloji geliştirme konusunda Türkiye'nin dünyada önder hale gelebileceğini düşünüyor, bu konuyu da gündemde tutmak istiyoruz.

Grup, 2008 yılında bu amaçlarla bir araya gelmiş gerçek kişilerden oluşan ve gönüllülük esasına dayanan bir oluşumdur. Çiftçi örgütleri dahil hemen tüm tarımsal alt sektörü barındırmaya çalışmaktadır.

Başlangıçta tarımın alt sektörlerinden 25 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan grubumuz aktif kişisel katılım yoluyla çalışabilmektedir. Bu şekilde varlığını koruduğu için de grubumuz toplantılarına devam zorunluluğu vardır. Bu sebeple üst üste 3 toplantımıza katılamayan arkadaşlarımızı gruptan affediyoruz. Bizim için önemli olan nitelik, etkin iletişim, hızlı tepki verebilmedir.

Grubumuzun üye sayısının artılması ve yeni üyeliklerin belirlenmesinde mevcut üyelerimizin referans ve önerileri esas alınmıştır. Bu şekilde grubumuza yeni arkadaşlarımızı da katarak üye sayımızı 36'ya çıkarmış bulunuyoruz. En az 1 yıl bu şekilde kalmayı planlamaktayız.

"TARIM ÖNEMLİDİR" savsözümüzü toplumla paylaşmak arzusundayız ve bu konuda herkesin katkısını rica ediyoruz.

Gelin tarımın önemini anlayalım ve anlatalım. Çocuklarımıza giydiğimiz giysinin, yazdığımız kağıdın, tüm gıdaların tarımsal üretimden geldiğini, sütün fabrikada değil ineğin memesinde üretildiğini anlatalım.

İZMİR TARIM GRUBU ÜYELERİ

Mahmut Eskiyörük         Tire Süt Koop. Yönetim Kurulu Başkan                             0532 691 82 99       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Tahir Yavuz                   Ege Vet Hayvancılık San. Tic. Ltd. Genel Müdürü               0532 271 00 38      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Prof. Dr. Hamdi Bilgen     Ege Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi                                                       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Süleyman Yeşil               İzmir Ziraat Odası Başkanı                                             0535 374 09 39      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Ahmet Tomar                 DSİ 2. Bölge Müd. Tarımsal Ekonomi Başmühendisi          0532 779 67 27      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

İmdat Çavuş                  Pınar Süt Mamulleri AŞ Süt Alım Müdürü                          0533 283 36 40      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Arif Gürdal                     Ziraat Mühendisi Aydınlı Önder Çiftçi                               0532 281 39 26      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Kürşad Yuvgun               Zir. Yük. Müh.Tamtad Kons. San.Tic.AŞ Genel Müd.          0532 213 6270       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Fikri Barkan                    İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı                              0533 234 62 71      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bilge Tosun                     Zir. Yük. Müh. Tariş İncir Birliği Genel Müdürü                 0533 429 33 55      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Şeref Ergun                    Kemalpaşa/Bağyurdu Meyve ve Sebze Yet.Birliği Başk.    0537 278 80 08      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Saadet Çağlın                 Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şube Başkanı          0532 557 73 74      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Prof. Dr. Harun Uysal       Ege Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi                          0532 224 29 86      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Atila Ertem                     Zir. Yük. Müh. Eko. Tarım Org.(ETO) Der.Başkanı            0532 262 74 68      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Özer Türer                      İzmir Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı             0532 314 41 32     Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Ali Osman Öğmen            Peyzaj Mimarı, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi              0533 498 89 29     Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Hülya Yılmaz                   Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şube Başkanı            0532 749 55 17     Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Mehmet Çelikkaleli          Vet. Hekim, İzmir Damızlık Sığır Yet. Birliği Başkanı         0532 622 12 00      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Osman Civil                    Vet. Hekim,  İzmir Kırmızı Et Üret. Birliği Başkanı            0533 283 99 05       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

İrfan İçöz                        İzmir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri                             0532 502 15 23       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Tayfur Gürcan                 Üzüm Üreticisi, İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi           0532 334 55 19        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Rakip Becer                    Konak Ziraat Odası Başkanı                                          0532 263 67 40        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Doç. Dr. Ayşe Uzmay       Ege Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi                         0533 699 93 63        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Okay Serçinoğlu              Zir. Yük. Müh. İzmir Yaş Mey. Seb. Hali Hak. Hey. Üyesi 0535 818 81 37        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Selahattin Altun               Süs Bitkileri Üreticileri Bir. (SÜSBİR) Baş. Yard.             0532 322 27 70       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Murat Ataş                      Bakpiliç (BAKPİ) Ege Bölge Müdürü                               0532 228 07 35        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Ela Dalçam                      Zir. Yük. Müh. Pastavilla Kalite Güvence Yöneticisi         0532 375 92 79        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Esra Boyacıoğlu               Zir. Yük. Müh. Boyacıoğulları Ömür Süt Mam.Yön.          0532 634 48 42        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Rıza Seyyar                     Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Bir. Başk.Yard.        0532 395 44 53       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Prof. Dr. Ahmet Altındişli   Ege Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi                        0543 795 52 38       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Melih Ülgen                      Zir. Yük. Müh. Tarımsal Proje Danışmanlığı                   0532 432 22 18        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

İsmail Uğural                   Ege TV Program Yapımcısı -Hürriyet/Ege Yazarı             0533 767 90 90        Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir