İzmir Tarım Grubu

E-mail Print PDF


Tarım Önemlidir! İşte İzmir Tarım Grubu'nun anlatmak istediği. Dünyada ve Türkiye'de tarımın önemi tekrar keşfedilmiş bulunmaktadır. On yıllardan beri özellikle gelişmekte olan ülkelerin politikalarında önemi göz ardı edilmiş bulunan tarım bugün dünya ekonomilerinde stratejik önemi ve ekonomik değeri ile yükselen bir sektör konumundadır.

Yıllardır gelişmiş ülkeler tarımsal üretimlerini sonuna dek desteklemiş ancak gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretimin azaltılması için telkin ve baskı yapmışlardır. Bu telkinleri yapan kurumların başında gelen Dünya Bankası, 2008 yılında trajikomik bir şekilde son 20 yıldır büyük bir hata yapmış olduğunu ve "dünya ekonomisinin kurtuluşunun tarımda" olduğunu itiraf etmiştir. 2000li yıllarda bir araya gelen ve Dünya Ticaret Örgütünde adeta isyan eden bir kısım gelişmekte olan ülke, bu baskıya boyun eğmemeye çalışmaktadır. 

Ülkemizde de yıllardır tarımın önemi bilinçli olarak azaltılmış, toplumda tarımsal alanda çalışmak küçük görülmüş ve özellikle gençlik ve tarımsal üretim birbirinden önemli ölçüde koparılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı verilerinden de takip edileceği gibi, en fazla gayrisafi milli hâsılayı yaratmasına rağmen 60lardan beri tarım sektörüne ayrılan kaynaklar hızla azaltılmış, bilinçli bir küçültme politikası uygulanmıştır.

Bu gerçeklerin ışığında, İzmir Tarım Grubu üyeleri, tarım ve toplumun barışması, tarımın stratejik öneminin özellikle kamuoyu ve gençler nezdinde anlaşılması için çalışmalar yapmaya karar vermiştir.

Türkiye'de ve bölgemizde tarım ve tarımsal sanayiye ilişkin sorunların ve çözüm arayışlarının ortaya konduğu onlarca toplantı gerçekleşmiştir. Tarımın sorunları saymakla bitmez.

Tarımsal girdilerin yüksek maliyetinden tarımda plansızlığa, eğitim yetersizliğinden verim kayıplarına, genetiği değiştirilmiş organizmaların yarattığı zarardan yetersiz altyapıya, dünyanın en iyi pamuğunu üretmekten neredeyse vazgeçmiş olmamızdan yetersiz ve zamanında ödenmeyen tarımsal desteklere, yüksek vergi yükünden kayıt dışı üretime, süt fiyatlarındaki açıklanamayan düşüşlerden kaçak hayvan girişine, hangisinden başlasak? Biz bir avuç insan tek başımıza hangi sorunu ele alıp çözebiliriz ki?

Ancak İzmir Tarım Grubu, şunu yapabilir: toplumda tarımın önemi ile ilgili bilinç ve merak yaratabilir. Gündeme gelen tarımsal konularda kamuoyu ile doğru bilgileri paylaşarak görüş belirtebilir.

İşte İzmir Tarım Grubu, ülkemiz ekonomisi için tarımın taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmak ana amacındadır. Ayrıca sektörün güncel sorunlarını gündeme getirmek ve sektörün stratejik gelişimi çalışmalarına katkı sağlamak için de doğru bilgiyi bildiriler aracılığı sağlamaya çalışmaktadır. "Tarım Önemlidir" sloganı ile kamuoyunda bu sektörün ulusal ekonomide yarattığı katma değer açısından son derece önemli bir rol oynadığı gerçeğini anlatma çabasına girmeye karar vermiştir.

Ayrıca tarıma dayalı sanayinin çok büyük bir gelecek vaat ettiği, bu alandaki teknoloji geliştirme konusunda Türkiye'nin dünyada önder hale gelebileceğini düşünüyor, bu konuyu da gündemde tutmak istiyoruz.

Grup, 2008 yılında bu amaçlarla bir araya gelmiş gerçek kişilerden oluşan ve gönüllülük esasına dayanan bir oluşumdur. Çiftçi örgütleri dahil hemen tüm tarımsal alt sektörü barındırmaya çalışmaktadır.

Başlangıçta tarımın alt sektörlerinden 25 kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan grubumuz aktif kişisel katılım yoluyla çalışabilmektedir. Bu şekilde varlığını koruduğu için de grubumuz toplantılarına devam zorunluluğu vardır. Bu sebeple üst üste 3 toplantımıza katılamayan arkadaşlarımızı gruptan affediyoruz. Bizim için önemli olan nitelik, etkin iletişim, hızlı tepki verebilmedir.

Grubumuzun üye sayısının artılması ve yeni üyeliklerin belirlenmesinde mevcut üyelerimizin referans ve önerileri esas alınmıştır. Bu şekilde grubumuza yeni arkadaşlarımızı da katarak üye sayımızı 36'ya çıkarmış bulunuyoruz. En az 1 yıl bu şekilde kalmayı planlamaktayız.

"TARIM ÖNEMLİDİR" savsözümüzü toplumla paylaşmak arzusundayız ve bu konuda herkesin katkısını rica ediyoruz.

Gelin tarımın önemini anlayalım ve anlatalım. Çocuklarımıza giydiğimiz giysinin, yazdığımız kağıdın, tüm gıdaların tarımsal üretimden geldiğini, sütün fabrikada değil ineğin memesinde üretildiğini anlatalım.

İZMİR TARIM GRUBU ÜYELERİ

Mahmut Eskiyörük Tire Süt Kooperatifi Başkanı - İTG Başkanı
Tahir S. Yavuz Veteriner Hekim, EgeVet Hayvancılık San
Prof. Dr. Hamdi Bilgen Ege Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ( 311 29 43 odasının numarası)
Ahmet Tomar Ziraat Mühendisi - Aydınlı Çiftçi
Arif Gürdal Ziraat Mühendisi - Aydınlı Çiftçi
Kürşad Yuvgun Zir. Yük. Müh. Tamtad Konservecilik San. Tic. AŞ. Genel Müdürü
Şeref Ergun Kemalpaşa/Bağyurdu Meyve ve Sebze Yetiştiricileri Birliği Başkanı                                    
Saadet Çağlın   Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şube Başkanı
Prof. Dr. Harun Uysal Ege Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Atila Ertem, Yük. Zir. Müh. Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği Başkanı
Özer Türer, İzmir Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Ali Osman Öğmen Peyzaj Mimarı, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi
Hülya Yılmaz   Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şube Başkanı 
Osman Civil Veteriner Hekim,  İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı 
Tayfur Gürcan Üzüm Üreticisi, İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi
Rakip Becer   Konak Ziraat Odası Başkanı
Doç. Dr. Ayşe Uzmay Ege Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Okay Serçinoğlu Yük. Zir.  Müh. İzmir Yaş Meyve Sebze Hali Hakem Heyeti Üyesi
Selahattin Altun Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı 
Ela Dalçam, Yük. Zir.  Müh.
Esra Boyacıoğlu   Yük. Zir. Müh. Boyacıoğulları Ömür Süt Mamulleri Yöneticisi 
Halil İbişoğlu Tire Ziraat Odası Başkanı
Melih Ülgen   Yük. Zir. Müh. Tarımsal Proje Danışmanlığı
İsmail Uğural TV Program Yapımcısı - Hürriyet/Ege Yazarı
Mehmet EFE TV program Yapımcısı -
H.Gökhan Özdemir Veteriner Hakimler Odası Başkanı -2324651063
Reha Keskinoğlu Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya çavdar İBB Tarım Hizmetleri Daire Başkanı
Mehmet Doğan Titar Tarım Sahibi
M. Selçuk Bilgi Bademli Kalkınma Kooperatif Başkanı
Ç.Özcan Kokulu Gödence Kalkınma Kooperatifi Başkanı